Apr 26, 2012

SPSS 20

Program: Bengkel SPSS
Perisian: SPSS 20
Tarikh: 26 dan 27 April 2012
Lokasi: Makmal 3 dan 4
Penceramah: En Rizal dan PM Zulkifli


Edisi terbaru Nonpara SPSS 20 siap ada hipotesis dan keputusan. "please accept the null hypo"


Data normal VS data tidak normal
Parametric VS NonParametric
T-test VS Mann-WhitneyU Test
Anova VS Kruskal Wallis

p/s. Pelajaran saya tidak lengkap kerana ponteng kelas semalam.

SPSS 20

Program: Bengkel SPSS
Perisian: SPSS 20
Tarikh: 26 dan 27 April 2012
Lokasi: Makmal 3 dan 4
Penceramah: En Rizal dan PM Zulkifli


Edisi terbaru Nonpara SPSS 20 siap ada hipotesis dan keputusan. "please accept the null hypo"


Data normal VS data tidak normal
Parametric VS NonParametric
T-test VS Mann-WhitneyU Test
Anova VS Kruskal Wallis

p/s. Pelajaran saya tidak lengkap kerana ponteng kelas semalam.