Feb 7, 2010

Objektif Kualiti Fakulti Pengurusan Perniagaan

Pada 6 Februari 2010 yang lalu telah berlangsung satu majlis yang dinamakan "mission possible c.g.p.a >3.00" di bawah kelolaan Biro PDCA Falulti Pengurusan Perniagaan (FPP) UiTM Pahang. Acara ini adalah bertujuan untuk memastikan objektif kualiti FPP iaitu 50% pelajar tamat dengan PNGK 3.00 tercapai. Berdasarkan pencapaian semester lepas FPP UiTM Pahang gagal mencapai sasaran tersebut di mana hanya 42% sahaja pelajar tamat dengan PNGK 3.00.

Beberapa aktiviti dirangka sebagai pengisian acara ini antaranya, ceramah motivasi, forum kecemerlangan dan juga aktiviti luar secara berkumpulan. Pelajar yang terpilih untuk mengikuti acara ini adalah terdiri daripada pelajar bahagian 5 dan 6 yang mencapai PNGK semasa 2.80 hingga 2.99 yang mana mereka dilihat berpotensi untuk mendapat PNGK sama atau melebihi 3.00 pada semesterakhir kelak.

Antara lain, program ini juga bertujuan untuk membudayakan kualiti di semua peringkat baik kepada pensyarah dan juga pelajar. Kesedaran mengenai kualiti hendaklah dimantapkan dari awal dan ianya adalah tanggungjawab bersama warga FPP UiTM. Semoga program ini akan membawa kebaikan kepada semua terutamanya kepada para pelajar untuk melipatgandakan usaha dalam mencapai matlamat yang lebih gilang-gemilang.

Berikut adalah sebahagian gambar-gambar yang sempat dirakam pada hari berkenaan;

antara wajah ceria yang menyertai program

mengimbas zaman kanak-kanak menyelesaikan puzzle

 
wajah-wajah dalam kenangan semester lepas

madiha (bm111) dan hamidah (bm112)

tekun mendengar ceramah

lokasi: Dewan iLQam (audi 2)

Objektif Kualiti Fakulti Pengurusan Perniagaan

Pada 6 Februari 2010 yang lalu telah berlangsung satu majlis yang dinamakan "mission possible c.g.p.a >3.00" di bawah kelolaan Biro PDCA Falulti Pengurusan Perniagaan (FPP) UiTM Pahang. Acara ini adalah bertujuan untuk memastikan objektif kualiti FPP iaitu 50% pelajar tamat dengan PNGK 3.00 tercapai. Berdasarkan pencapaian semester lepas FPP UiTM Pahang gagal mencapai sasaran tersebut di mana hanya 42% sahaja pelajar tamat dengan PNGK 3.00.

Beberapa aktiviti dirangka sebagai pengisian acara ini antaranya, ceramah motivasi, forum kecemerlangan dan juga aktiviti luar secara berkumpulan. Pelajar yang terpilih untuk mengikuti acara ini adalah terdiri daripada pelajar bahagian 5 dan 6 yang mencapai PNGK semasa 2.80 hingga 2.99 yang mana mereka dilihat berpotensi untuk mendapat PNGK sama atau melebihi 3.00 pada semesterakhir kelak.

Antara lain, program ini juga bertujuan untuk membudayakan kualiti di semua peringkat baik kepada pensyarah dan juga pelajar. Kesedaran mengenai kualiti hendaklah dimantapkan dari awal dan ianya adalah tanggungjawab bersama warga FPP UiTM. Semoga program ini akan membawa kebaikan kepada semua terutamanya kepada para pelajar untuk melipatgandakan usaha dalam mencapai matlamat yang lebih gilang-gemilang.

Berikut adalah sebahagian gambar-gambar yang sempat dirakam pada hari berkenaan;

antara wajah ceria yang menyertai program

mengimbas zaman kanak-kanak menyelesaikan puzzle

 
wajah-wajah dalam kenangan semester lepas

madiha (bm111) dan hamidah (bm112)

tekun mendengar ceramah

lokasi: Dewan iLQam (audi 2)