Oct 4, 2010

Peperiksaan Akhir Julai - November 2010

Akhirnya senarai penuh penjadualan peperiksaan akhir dikeluarkan. Tarikh-tarikh ini sangat penting untuk mengetahui tahap kesibukan kita dan merancang bagaimana dapat dibahagi-bahagikan masa. Kesibukan untuk pelajar itu sudah jelas, tapi ramai pelajar lupa bahawa pensyarah juga dihambat kesibukan untuk menyediakan pelbagai persiapan termasuk, markah penilaian berterusan (lagi banyak kursus yang diajar, maknanya lagi banyaklah kerja), menjaga peperiksaan, proses menanda, menghantar laporan, menyediakan kertas kerja, membuat rombakan nota dan lain-lain yang difikirkan sesuai pada masa itu.

Berikut disertakan tarikh-tarikh peperiksaan akhir bagi kursus-kursus tertentu;

ETR 300: 31 Oktober 2010 (9.00am - 12.00pm)
MGT 532: 4 November 2010 (2.15pm - 5.15pm)
MGT 321: 14 November 2010 (9.00am - 12.00pm)
MGT 300: 14 NOvember 2010 (2.15pm - 5.151pm)


Nampaknya saya akan ada masa yang sangat panjang selepas menyelesaikan MGT 532 sebelum berhempas-pulas menyiapkan 2 kertas (MGT 321 & MGT 300) di akhir garisan waktu!

PESANAN kepada pelajar OMB3oa/3ob/3oc, BMD5gd, BMD5ba dan ASD6sa serta pelajar-pelajar seluruh Malaysia.

SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR
SELAMAT BERGRADUASI

Peperiksaan Akhir Julai - November 2010

Akhirnya senarai penuh penjadualan peperiksaan akhir dikeluarkan. Tarikh-tarikh ini sangat penting untuk mengetahui tahap kesibukan kita dan merancang bagaimana dapat dibahagi-bahagikan masa. Kesibukan untuk pelajar itu sudah jelas, tapi ramai pelajar lupa bahawa pensyarah juga dihambat kesibukan untuk menyediakan pelbagai persiapan termasuk, markah penilaian berterusan (lagi banyak kursus yang diajar, maknanya lagi banyaklah kerja), menjaga peperiksaan, proses menanda, menghantar laporan, menyediakan kertas kerja, membuat rombakan nota dan lain-lain yang difikirkan sesuai pada masa itu.

Berikut disertakan tarikh-tarikh peperiksaan akhir bagi kursus-kursus tertentu;

ETR 300: 31 Oktober 2010 (9.00am - 12.00pm)
MGT 532: 4 November 2010 (2.15pm - 5.15pm)
MGT 321: 14 November 2010 (9.00am - 12.00pm)
MGT 300: 14 NOvember 2010 (2.15pm - 5.151pm)


Nampaknya saya akan ada masa yang sangat panjang selepas menyelesaikan MGT 532 sebelum berhempas-pulas menyiapkan 2 kertas (MGT 321 & MGT 300) di akhir garisan waktu!

PESANAN kepada pelajar OMB3oa/3ob/3oc, BMD5gd, BMD5ba dan ASD6sa serta pelajar-pelajar seluruh Malaysia.

SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR
SELAMAT BERGRADUASI