Dec 30, 2010

Semester Baru Akan Bermula - JAN/MEI 2011

Akhirnya cuti semester sudah berakhir semester baru akan bermula seperti biasa. Subjek yang akan saya ajar adalah sama iaitu MGT532 dan MGT300, namun semester ini saya bernasib baik kerana mendapat kursus baru iaitu MGT028. Bermakna saya akan melupakan seketika ETR300 dan MGT321. Secara kasarnya subjek lama atau baru cabarannya tetap ada walaupun berbeza.

SELAMAT BERJAYA UNTUK DIRI SENDIRI


Azam tahun baru 2011

1. Membaca 12 buku baru (satu buku setiap bulan) - mempelbagai bahan bacaan yang tidak tertumpu kepada pengurusan sahaja.
2. Menjalankan 2 penyelidikan (topik; keusahawanan & IT dalam pembelajaran dan perniagaan).
3. Menerbitkan 2 penulisan (1 terbitan dalaman & 1 terbitan luaran).
4. Mengurangkan jam menonton TV dan masa di laman social Facebook (3 jam seminggu).


Azam tahun ini dirangka setelah memikirkannya berkali bagi mengelakkan ianya indah khabar dari rupa, justeru saya cuba untuk menjadikannya realistik dan membolehkan saya mencapainya.

Semester Baru Akan Bermula - JAN/MEI 2011

Akhirnya cuti semester sudah berakhir semester baru akan bermula seperti biasa. Subjek yang akan saya ajar adalah sama iaitu MGT532 dan MGT300, namun semester ini saya bernasib baik kerana mendapat kursus baru iaitu MGT028. Bermakna saya akan melupakan seketika ETR300 dan MGT321. Secara kasarnya subjek lama atau baru cabarannya tetap ada walaupun berbeza.

SELAMAT BERJAYA UNTUK DIRI SENDIRI


Azam tahun baru 2011

1. Membaca 12 buku baru (satu buku setiap bulan) - mempelbagai bahan bacaan yang tidak tertumpu kepada pengurusan sahaja.
2. Menjalankan 2 penyelidikan (topik; keusahawanan & IT dalam pembelajaran dan perniagaan).
3. Menerbitkan 2 penulisan (1 terbitan dalaman & 1 terbitan luaran).
4. Mengurangkan jam menonton TV dan masa di laman social Facebook (3 jam seminggu).


Azam tahun ini dirangka setelah memikirkannya berkali bagi mengelakkan ianya indah khabar dari rupa, justeru saya cuba untuk menjadikannya realistik dan membolehkan saya mencapainya.