Jan 21, 2011

Kelas PD 003 - MGT 028

Hari ini saya menangani pelajar pra-diploma bagi kursus MGT028. Sesuatu yang mengejutkan bahawa terdapat 3 orang pelajar baru. Seperti biasa kita tidak boleh menjangkakan kedatangan pelajar yang mendaftar beruncit-runcit, namun yang menjadi kesulitan adalah untuk kembali melakukan penerangan kursus kepada mereka. Walaubagaimanapun, kedatangan pelajar baru tetap dialu-alukan.

Kelas hari ini saya membuat simulasi bagi topik "Developing Personal Vision" iaitu permainan ringkas untuk mengakar pelajar agar menetapkan matlamat sebelum melakukan sesuatu. Saya membuat sedikit persediaan untuk permainan tersebut dengan menyediakan kertas markah dan juga bola (yang tidak kelihatan seperti bola yang sebenar).

Kelas PD 003 - MGT 028

Hari ini saya menangani pelajar pra-diploma bagi kursus MGT028. Sesuatu yang mengejutkan bahawa terdapat 3 orang pelajar baru. Seperti biasa kita tidak boleh menjangkakan kedatangan pelajar yang mendaftar beruncit-runcit, namun yang menjadi kesulitan adalah untuk kembali melakukan penerangan kursus kepada mereka. Walaubagaimanapun, kedatangan pelajar baru tetap dialu-alukan.

Kelas hari ini saya membuat simulasi bagi topik "Developing Personal Vision" iaitu permainan ringkas untuk mengakar pelajar agar menetapkan matlamat sebelum melakukan sesuatu. Saya membuat sedikit persediaan untuk permainan tersebut dengan menyediakan kertas markah dan juga bola (yang tidak kelihatan seperti bola yang sebenar).