Mar 20, 2011

PERTANDINGAN - BLOG MGT 300

Tugasan: Entri Blog - VIDEO
Tema: Malaysia Tanah Air Ku
Peserta: Pelajar MGT 300 BM114J
Tarikh tutup: 28 Mac 2011
Hadiah: Wang Tunai RM30
Objektif:
1. Menyemai jati diri dalam jiwa pelajar.
2. Menggalakkan kreativiti, semangat bersaing, dan kerja berkumpulan di kalangan pelajar.
3. Mempelbagaikan kemahiran menggunakan teknologi di dalam dan luar bilik kuliah.

Semua pelajar BM114J adalah diWAJIBkan  menyertai pertandingan ini, dengan cara;
1. Rakamkan video pendek
- Bentuk video boleh jadi; dokumentari, iklan, dan sketsa
- Durasi: 3 hingga 5 minit
- Rakamkan apa sahaja mengenai budaya Malaysia seperti , makanan, pakaian, adat, dialek, petua, reka bentuk, seni hiasan dan sebagainya.
- Video tersebut mestilah  dalam BAHASA MELAYU

2. Muat naik videotersebut di YOU TUBE

3. Sediakan satu entri berkenaan video tersebut beserta dengan penerangannya dan post di Blog MGT 300 masing-masing. Entri mestilah dalam BAHASA INGGERIS. (ceritakan pengalaman bersama rakan- rakan semasa proses pembikininan video, objektif dan tujuan video dirakamkan atau ilmu baru yang anda pelajari).Hanya SATU entri TERBAIK, KREATIF dan berupaya menyampaikan TEMA "Malaysia Tanah Air Ku" dengan sempurna akan dikira sebagai pemenang.
** Keputusan panel penilai adalah muktamad
SELAMAT MEMBUAT TUGASAN

PERTANDINGAN - BLOG MGT 300

Tugasan: Entri Blog - VIDEO
Tema: Malaysia Tanah Air Ku
Peserta: Pelajar MGT 300 BM114J
Tarikh tutup: 28 Mac 2011
Hadiah: Wang Tunai RM30
Objektif:
1. Menyemai jati diri dalam jiwa pelajar.
2. Menggalakkan kreativiti, semangat bersaing, dan kerja berkumpulan di kalangan pelajar.
3. Mempelbagaikan kemahiran menggunakan teknologi di dalam dan luar bilik kuliah.

Semua pelajar BM114J adalah diWAJIBkan  menyertai pertandingan ini, dengan cara;
1. Rakamkan video pendek
- Bentuk video boleh jadi; dokumentari, iklan, dan sketsa
- Durasi: 3 hingga 5 minit
- Rakamkan apa sahaja mengenai budaya Malaysia seperti , makanan, pakaian, adat, dialek, petua, reka bentuk, seni hiasan dan sebagainya.
- Video tersebut mestilah  dalam BAHASA MELAYU

2. Muat naik videotersebut di YOU TUBE

3. Sediakan satu entri berkenaan video tersebut beserta dengan penerangannya dan post di Blog MGT 300 masing-masing. Entri mestilah dalam BAHASA INGGERIS. (ceritakan pengalaman bersama rakan- rakan semasa proses pembikininan video, objektif dan tujuan video dirakamkan atau ilmu baru yang anda pelajari).Hanya SATU entri TERBAIK, KREATIF dan berupaya menyampaikan TEMA "Malaysia Tanah Air Ku" dengan sempurna akan dikira sebagai pemenang.
** Keputusan panel penilai adalah muktamad
SELAMAT MEMBUAT TUGASAN