Apr 20, 2011

Kalendar di Musim Peperiksaan

April dan Mei 2011

23.04.2011 - mengawas peperikasaan jam 9.00am (j203)
24.04.2011 - peperiksaan MGT 300 jam 2.15pm
25.04.2011 - peperiksaan ETR300 jam 9.00am
29.04.2011 - mengawas peperiksaan jam 2.45pm (i301)
06.05.2011 - peperiksaan MGT534 jam 8.30am
08.05.2011 - stand-by mengawas peperiksaan petang

Kalendar di Musim Peperiksaan

April dan Mei 2011

23.04.2011 - mengawas peperikasaan jam 9.00am (j203)
24.04.2011 - peperiksaan MGT 300 jam 2.15pm
25.04.2011 - peperiksaan ETR300 jam 9.00am
29.04.2011 - mengawas peperiksaan jam 2.45pm (i301)
06.05.2011 - peperiksaan MGT534 jam 8.30am
08.05.2011 - stand-by mengawas peperiksaan petang