Oct 21, 2011

KONAKA 2011

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera


Untuk makluman, para pensyarah UiTM Cawangan Pahang di alu-alukan untuk menghantar hasil penulisan Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan untuk diterbitkan dalam KONAKA 2011. Untuk makluman, para pensyarah boleh menggunakan hasil kertas kerja dalam KONAKA ini bagi memohon untuk kenaikan pangkat dan SKT. Berikut ialah butiran berkaitan KONAKA 2011:

Tarikh KONAKA 2011 : 6 - 7hb Disember 2011
Tema KONAKA 2011 : Penyelidikan dan Penulisan Budaya Pensyarah UiTM Pahang
Format penyampaian KONAKA 2011 : Pembentangan lisan, poster ( saiz poster 2 x 3 kaki) dan inovasi
Tarikh akhir penghantaran abstrak : 1hb Julai 2011
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja : 1hb Ogos 2011 (untuk pembentangan lisan dan poster sahaja)

Dilampirkan bersama ialah panduan untuk abstrak dan kertas kerja penuh. Sekian untuk makluman. Terima kasih


NOR LAILATUL WAHIDAH MUSA
SETIAUSAHA II KONAKA

____________________________________________________________________________

BERJAYA MENGHANTAR


Students’ Acceptance of Blog Usage: Exploring the Extended TAM
Norulhuda Tajuddin, Musramaini Mustapha, Azniza Ahmad Zaini

Niat Menceburi Bidang Keusahawanan Di kalangan Siswa Jurusan Perniagaan dan Bukan Perniagaan
Norulhuda Tajuddin, Musramaini Mustapha, Nor Hidayatun Abdul Razak, Rosliza Abu Bakar

An Assessment of the Readiness in Pursuing Diploma among Pre Diploma Students in Universiti Teknologi MARA Pahang
Sharifah Zannierah Syed Marzuki, Rozieana A. Halid @ Khalid, Roslilee Ab. Halim, Wan Kalthom Yahya, Roslina Ali, Norulhuda Tajuddin, Musramaini Mustapha

KONAKA 2011

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera


Untuk makluman, para pensyarah UiTM Cawangan Pahang di alu-alukan untuk menghantar hasil penulisan Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan untuk diterbitkan dalam KONAKA 2011. Untuk makluman, para pensyarah boleh menggunakan hasil kertas kerja dalam KONAKA ini bagi memohon untuk kenaikan pangkat dan SKT. Berikut ialah butiran berkaitan KONAKA 2011:

Tarikh KONAKA 2011 : 6 - 7hb Disember 2011
Tema KONAKA 2011 : Penyelidikan dan Penulisan Budaya Pensyarah UiTM Pahang
Format penyampaian KONAKA 2011 : Pembentangan lisan, poster ( saiz poster 2 x 3 kaki) dan inovasi
Tarikh akhir penghantaran abstrak : 1hb Julai 2011
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja : 1hb Ogos 2011 (untuk pembentangan lisan dan poster sahaja)

Dilampirkan bersama ialah panduan untuk abstrak dan kertas kerja penuh. Sekian untuk makluman. Terima kasih


NOR LAILATUL WAHIDAH MUSA
SETIAUSAHA II KONAKA

____________________________________________________________________________

BERJAYA MENGHANTAR


Students’ Acceptance of Blog Usage: Exploring the Extended TAM
Norulhuda Tajuddin, Musramaini Mustapha, Azniza Ahmad Zaini

Niat Menceburi Bidang Keusahawanan Di kalangan Siswa Jurusan Perniagaan dan Bukan Perniagaan
Norulhuda Tajuddin, Musramaini Mustapha, Nor Hidayatun Abdul Razak, Rosliza Abu Bakar

An Assessment of the Readiness in Pursuing Diploma among Pre Diploma Students in Universiti Teknologi MARA Pahang
Sharifah Zannierah Syed Marzuki, Rozieana A. Halid @ Khalid, Roslilee Ab. Halim, Wan Kalthom Yahya, Roslina Ali, Norulhuda Tajuddin, Musramaini Mustapha