Mar 27, 2012

KOD PROJEK

Pening rasanya ketika gagal mengesan kod ini. Jadi masukkan kod di sini untuk kemudahan mengesan pada masa-masa akan datang.Tajuk Projek : ASSESSING THE INTRINSIC AND EXTRINSIC FACTORS THAT INFLUENCE THE ACCEPTANCE OF BLOG USING TECHNOLOGY ACCEPTANC MODEL (TAM)

Kod Projek : 021000 11 0013

Kelulusan : RM 5,000.00Selamat Bejaya!

KOD PROJEK

Pening rasanya ketika gagal mengesan kod ini. Jadi masukkan kod di sini untuk kemudahan mengesan pada masa-masa akan datang.Tajuk Projek : ASSESSING THE INTRINSIC AND EXTRINSIC FACTORS THAT INFLUENCE THE ACCEPTANCE OF BLOG USING TECHNOLOGY ACCEPTANC MODEL (TAM)

Kod Projek : 021000 11 0013

Kelulusan : RM 5,000.00Selamat Bejaya!