Mar 21, 2013

[MGT 315] Mini Innovation Show 2013


Fakulti Pengurusan Perniagaan (FPP)

 

 


PROGRAM

Innovation Show MGT 315


Tarikh & Hari

21 Mac 2013 & Khamis


Tempat
Balai BudayaPROGRAM INNOVATION SHOW BAGI PELAJAR-PELAJAR YANG MENDAFTAR KURSUS MGT 315 (BM111 5A, 5B & 5E)
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, PAHANG


1.  Tujuan

Memohon pertimbangan dan kelulusan daripada pihak Hal Ehwal Akademik (HEA) bagi menjalankan program yang dikhususkan kepada pelajar-pelajar Fakulti Pengurusan Perniagaan kumpulan 5A, 5B dan 5E yang mendaftar kursus MGT 315 Creative and Critical Thinking. Permohonan ini diperlukan bagi tujuan tempahan Balai Budaya pada tarikh yang dirancang iaitu 21 Mac 2013.

2.  Pengenalan

Para pelajar yang mendaftar subjek MGT315 perlu menyiapkan projek merekacipta produk inovasi bagi mengasah kemampuan mereka berfikir secara kreatif dan kritikal. Setiap kumpulan akan merekacipta produk yang mempunyai elemen kritikal dan kreativiti di dalamnya.

Barisan urusetia bagi program ini adalah seperti berikut:

            Pensyarah: Norulhuda Tajuddin
            Ketua kelas:
            BM111 5A
            BM111 5B
            BM111 5C


3.  Objektif Program

a)      Mencabar kemampuan para pelajar untuk membentang hasil kerja produk inovasi mereka dengan lebih yakin.
b)      Membina keyakinan diri pelajar untuk berfikir secara kritikal dan kreatif melalui aktiviti pembentangan yang menggunakan panel penilai.
c)      Memupuk semangat kerja berkumpulan dan tolong-menolong di dalam proses pembelajaran.


4.  Sasaran Peserta

BM111 5A, 5B dan 5E (Senarai nama seperti di lampiran)5.  Maklumat Cadangan Program

            Tarikh             :  21 Mac 2013
            Masa               :  2.30 hingga 5.00 petang
            Tempat            :  Balai Budaya, UiTM Pahang


6.  Anggaran kos

No
Keterangan
Anggaran Kos (RM)
Jumlah (RM)
1.
Makanan (minum petang)
-          Peserta

RM 3.00 x 57 orang

171.00

Jumlah Besar

171.00


6.          Jadual Aktiviti

2.30 p.m.             Persediaan tempat (susunan meja dan kerusi bagi tujuan pembentangan oleh para pelajar)
3.00 p.m.             Ucapan aluan dan taklimat program oleh Norulhuda Tajuddin (Pensyarah MGT 315)
3.30 p.m.             Pembentangan produk inovasi oleh pelajar dan penilaian dibuat serentak
5.00 p.m.             Minum petang dan majlis bersurai7.          Penutup

Fakulti Pengurusan Perniagaan memohon kerjasama sepenuhnya daripda HEA untuk mempertimbangkan kertas kerja ini agar usaha murni ini dapat dijayakan. Dengan ini, besarlah harapan kami agar cadangan dan butiran perbelanjaan bagi aktiviti ini mendapat sokongan dan kelulusan sepenuhnya daripada pihak Pengurusan Universiti Teknologi Mara Pahang.Gambar-gambar sepanjang program[MGT 315] Mini Innovation Show 2013


Fakulti Pengurusan Perniagaan (FPP)

 

 


PROGRAM

Innovation Show MGT 315


Tarikh & Hari

21 Mac 2013 & Khamis


Tempat
Balai BudayaPROGRAM INNOVATION SHOW BAGI PELAJAR-PELAJAR YANG MENDAFTAR KURSUS MGT 315 (BM111 5A, 5B & 5E)
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, PAHANG


1.  Tujuan

Memohon pertimbangan dan kelulusan daripada pihak Hal Ehwal Akademik (HEA) bagi menjalankan program yang dikhususkan kepada pelajar-pelajar Fakulti Pengurusan Perniagaan kumpulan 5A, 5B dan 5E yang mendaftar kursus MGT 315 Creative and Critical Thinking. Permohonan ini diperlukan bagi tujuan tempahan Balai Budaya pada tarikh yang dirancang iaitu 21 Mac 2013.

2.  Pengenalan

Para pelajar yang mendaftar subjek MGT315 perlu menyiapkan projek merekacipta produk inovasi bagi mengasah kemampuan mereka berfikir secara kreatif dan kritikal. Setiap kumpulan akan merekacipta produk yang mempunyai elemen kritikal dan kreativiti di dalamnya.

Barisan urusetia bagi program ini adalah seperti berikut:

            Pensyarah: Norulhuda Tajuddin
            Ketua kelas:
            BM111 5A
            BM111 5B
            BM111 5C


3.  Objektif Program

a)      Mencabar kemampuan para pelajar untuk membentang hasil kerja produk inovasi mereka dengan lebih yakin.
b)      Membina keyakinan diri pelajar untuk berfikir secara kritikal dan kreatif melalui aktiviti pembentangan yang menggunakan panel penilai.
c)      Memupuk semangat kerja berkumpulan dan tolong-menolong di dalam proses pembelajaran.


4.  Sasaran Peserta

BM111 5A, 5B dan 5E (Senarai nama seperti di lampiran)5.  Maklumat Cadangan Program

            Tarikh             :  21 Mac 2013
            Masa               :  2.30 hingga 5.00 petang
            Tempat            :  Balai Budaya, UiTM Pahang


6.  Anggaran kos

No
Keterangan
Anggaran Kos (RM)
Jumlah (RM)
1.
Makanan (minum petang)
-          Peserta

RM 3.00 x 57 orang

171.00

Jumlah Besar

171.00


6.          Jadual Aktiviti

2.30 p.m.             Persediaan tempat (susunan meja dan kerusi bagi tujuan pembentangan oleh para pelajar)
3.00 p.m.             Ucapan aluan dan taklimat program oleh Norulhuda Tajuddin (Pensyarah MGT 315)
3.30 p.m.             Pembentangan produk inovasi oleh pelajar dan penilaian dibuat serentak
5.00 p.m.             Minum petang dan majlis bersurai7.          Penutup

Fakulti Pengurusan Perniagaan memohon kerjasama sepenuhnya daripda HEA untuk mempertimbangkan kertas kerja ini agar usaha murni ini dapat dijayakan. Dengan ini, besarlah harapan kami agar cadangan dan butiran perbelanjaan bagi aktiviti ini mendapat sokongan dan kelulusan sepenuhnya daripada pihak Pengurusan Universiti Teknologi Mara Pahang.Gambar-gambar sepanjang program