Dec 2, 2013

[MGT315] Sample of Kertas Kerja Aktiviti


Sample of Kertas Kerja [IMPORTANT]


[logo UiTM]

KERTAS KERJA
PROGRAM LAWATAN MOTIVASI


DISEDIAKAN OLEH:


JULAI 2009

PENGENALAN
Tulis pengenalan, makluman tujuan utama, aspirasi program dianjurkan, matlamat yg ingin dicapai, mengapa ia penting, dll. (tulis dalam satu perenggan melebihi 5 baris)

OBJEKTIF (senaraikan sekurng-kurangnya 3 objektif – kaitkan dengan subjek MGT315)
1
2
3

PESERTA YANG TERLIBAT
·         Senaraikan peserta yang terlibat terdiri daripada siapa (cth; pelajar UiTM, Bhgn, Kursus)
·         Senaraikan orang luar (cth; anak yatim, AJK Masjid, Ketua dan penduduk kampong)
ANGGARAN PERBELANJAAN
NO.
KETERANGAN
ANGGARAN KOS (RM)
JUMLAH (RM)
1.
Sarapan
50 orang x RM 2
RM 100
2.
peralatan

RM 10
3.
cetakan

RM 100
4.
hadiah

RM 10
5.


RM 30
6.
Lain-lain

RM 150


JUMLAH


RM 400

TARIKH DAN MASA AKTIVITI
Tarikh:            
Masa:               8.00 Pagi – 12.00 Tengahari
Tempat:           UiTM Cawangan Jengka

AKTIVITI-AKTIVITI YANG TERLIBAT (nyatakan secara teliti program yg terlibat cth; permainan, ceramah, icebreaking dll)
1.      Mengadakan lawatan lokasi
Untuk tujuan ini, beberapa lokasi penting seperti Perpustakaan Al Bukhari, Dewan Kuliah, Auditorium, Makmal Komputer dan Makmal Perkayuan / Ladang telah dipilih sebagai lokasi yang sesuai untuk dilawati oleh pelajar-pelajar. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang fasiliti-fasiliti yang disediakan oleh UiTM untuk kegunaan siswa-siswi yang belajar di sini.
2.      Memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di UiTM    
Pelajar-pelajar akan diberi peluang untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dewan kuliah selama 15 minit. Oleh itu, pelajar-pelajar dapat didedahkan kepada suasana pengajaran dan pembelajaran yang biasanya diadakan di institusi pengajian tinggi.

3.      Memberi peluang kepada pelajar-pelajar menaiki bas UiTM ke UiTM Cawangan Jengka Pahang
  
Untuk memastikan program ini dapat dilaksanakan mengikut masa yang diperuntukkan dan berjalan dengan lancar, adalah penting bagi mendapatkan perkhidmatan bas UiTM bagi mengangkut pelajar-pelajar dari sekolah yang terlibat ke UiTM Cawangan Jengka. Di samping itu juga, perkhidmatan bas UiTM juga diperlukan bagi mengangkut pelajar-pelajar ini dari satu lokasi ke satu lokasi lawatan seperti yang disenaraikan.

4.      Memberi penerangan tentang kursus-kursus yang ditawarkan di UiTM yang boleh dipohon bersesuaian dengan jurusan yang diambil oleh pelajar-pelajar

Penerangan ringkas tentang kursus-kursus yang ditawarkan oleh UiTM akan diberi kepada pelajar-pelajar. Bagaimanapun penerangan ini terhad kepada kursus-kursus yang boleh dipohon yang berkaitan dengan jurusan yang diambil oleh pelajar-pelajar di kedua-dua buah sekolah. Pendedahan awal ini dapat membantu pelajar-pelajar membuat perancangan tentang kursus yang akan dipohon selepas keputusan peperiksaan SPM diumumkan nanti.HASIL AKTIVITI

Program ini diharapkan sedikit sebanyak dapat memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar tingkatan lima di sekolah-sekolah di bandar Jengka untuk berusaha bersungguh-sungguh di dalam mencapai kejayaan yang cemerlang di dalam peperiksaan  SPM yang akan menjelang tidak lama lagi.

PENUTUP
Program-program motivasi sebegini amat sesuai dilakukan oleh UiTM bagi memberi galakan dan kesedaran kepada pelajar-pelajar sekolah tentang pentingnya mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan yang membolehkan mereka mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Ia juga akan turut menyumbang kepada tercapainya matlamat UiTM untuk menghasilkan lebih ramai generasi Bumiputra yang berjaya dan berpendidikan tinggi. Oleh itu, pihak Fakulti Pengurusan Perniagaan amat berharap permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan dari Pengarah Kampus. Semoga program ini akan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat.ATURCARA PROGRAM
Tarikh: 16 JULAI 2009
Lokasi:8.00 pagi                                           -        Sarapan Pagi
                                                        
8.30 pagi                                           -        Ucapan Pengacara Majlis
                                                        
8.35 pagi                                           -        Bacaan Doa

8.40 pagi                                           -        Kata-kata Aluan Ketua Program

9.00 pagi                                           -        Penerangan Tentang
                                                        
10.00 pagi                                         -       
10.30 pagi                                         -       

11.00 pagi                                         -       

12.00 petang                                     -        Ucapan Penutup dan Pemberian   
                                                                  Cenderahati

SENARAI NAMA PELAJAR YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM
Bil
Nama
NO ID
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

[MGT315] Sample of Kertas Kerja Aktiviti


Sample of Kertas Kerja [IMPORTANT]


[logo UiTM]

KERTAS KERJA
PROGRAM LAWATAN MOTIVASI


DISEDIAKAN OLEH:


JULAI 2009

PENGENALAN
Tulis pengenalan, makluman tujuan utama, aspirasi program dianjurkan, matlamat yg ingin dicapai, mengapa ia penting, dll. (tulis dalam satu perenggan melebihi 5 baris)

OBJEKTIF (senaraikan sekurng-kurangnya 3 objektif – kaitkan dengan subjek MGT315)
1
2
3

PESERTA YANG TERLIBAT
·         Senaraikan peserta yang terlibat terdiri daripada siapa (cth; pelajar UiTM, Bhgn, Kursus)
·         Senaraikan orang luar (cth; anak yatim, AJK Masjid, Ketua dan penduduk kampong)
ANGGARAN PERBELANJAAN
NO.
KETERANGAN
ANGGARAN KOS (RM)
JUMLAH (RM)
1.
Sarapan
50 orang x RM 2
RM 100
2.
peralatan

RM 10
3.
cetakan

RM 100
4.
hadiah

RM 10
5.


RM 30
6.
Lain-lain

RM 150


JUMLAH


RM 400

TARIKH DAN MASA AKTIVITI
Tarikh:            
Masa:               8.00 Pagi – 12.00 Tengahari
Tempat:           UiTM Cawangan Jengka

AKTIVITI-AKTIVITI YANG TERLIBAT (nyatakan secara teliti program yg terlibat cth; permainan, ceramah, icebreaking dll)
1.      Mengadakan lawatan lokasi
Untuk tujuan ini, beberapa lokasi penting seperti Perpustakaan Al Bukhari, Dewan Kuliah, Auditorium, Makmal Komputer dan Makmal Perkayuan / Ladang telah dipilih sebagai lokasi yang sesuai untuk dilawati oleh pelajar-pelajar. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang fasiliti-fasiliti yang disediakan oleh UiTM untuk kegunaan siswa-siswi yang belajar di sini.
2.      Memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di UiTM    
Pelajar-pelajar akan diberi peluang untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dewan kuliah selama 15 minit. Oleh itu, pelajar-pelajar dapat didedahkan kepada suasana pengajaran dan pembelajaran yang biasanya diadakan di institusi pengajian tinggi.

3.      Memberi peluang kepada pelajar-pelajar menaiki bas UiTM ke UiTM Cawangan Jengka Pahang
  
Untuk memastikan program ini dapat dilaksanakan mengikut masa yang diperuntukkan dan berjalan dengan lancar, adalah penting bagi mendapatkan perkhidmatan bas UiTM bagi mengangkut pelajar-pelajar dari sekolah yang terlibat ke UiTM Cawangan Jengka. Di samping itu juga, perkhidmatan bas UiTM juga diperlukan bagi mengangkut pelajar-pelajar ini dari satu lokasi ke satu lokasi lawatan seperti yang disenaraikan.

4.      Memberi penerangan tentang kursus-kursus yang ditawarkan di UiTM yang boleh dipohon bersesuaian dengan jurusan yang diambil oleh pelajar-pelajar

Penerangan ringkas tentang kursus-kursus yang ditawarkan oleh UiTM akan diberi kepada pelajar-pelajar. Bagaimanapun penerangan ini terhad kepada kursus-kursus yang boleh dipohon yang berkaitan dengan jurusan yang diambil oleh pelajar-pelajar di kedua-dua buah sekolah. Pendedahan awal ini dapat membantu pelajar-pelajar membuat perancangan tentang kursus yang akan dipohon selepas keputusan peperiksaan SPM diumumkan nanti.HASIL AKTIVITI

Program ini diharapkan sedikit sebanyak dapat memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar tingkatan lima di sekolah-sekolah di bandar Jengka untuk berusaha bersungguh-sungguh di dalam mencapai kejayaan yang cemerlang di dalam peperiksaan  SPM yang akan menjelang tidak lama lagi.

PENUTUP
Program-program motivasi sebegini amat sesuai dilakukan oleh UiTM bagi memberi galakan dan kesedaran kepada pelajar-pelajar sekolah tentang pentingnya mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan yang membolehkan mereka mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Ia juga akan turut menyumbang kepada tercapainya matlamat UiTM untuk menghasilkan lebih ramai generasi Bumiputra yang berjaya dan berpendidikan tinggi. Oleh itu, pihak Fakulti Pengurusan Perniagaan amat berharap permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan dari Pengarah Kampus. Semoga program ini akan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat.ATURCARA PROGRAM
Tarikh: 16 JULAI 2009
Lokasi:8.00 pagi                                           -        Sarapan Pagi
                                                        
8.30 pagi                                           -        Ucapan Pengacara Majlis
                                                        
8.35 pagi                                           -        Bacaan Doa

8.40 pagi                                           -        Kata-kata Aluan Ketua Program

9.00 pagi                                           -        Penerangan Tentang
                                                        
10.00 pagi                                         -       
10.30 pagi                                         -       

11.00 pagi                                         -       

12.00 petang                                     -        Ucapan Penutup dan Pemberian   
                                                                  Cenderahati

SENARAI NAMA PELAJAR YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM
Bil
Nama
NO ID
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10