May 5, 2010

Penilaian Pensyarah Atas Talian

Perhatian kepada pelajar; sila isi borang penilaian pensyarah di Student Feedback Online (SuFO) di portal i-Learn! Maklumbalas semua pelajar adalah sangat penting bagi tujuan perkhidmatan saya. Cuma log masuk ke i-Learn dan pilih kursus yang diselia oleh saya (MGT 321, MGT 300, MGT 532 & ETR 300) kemudian jawablah dengan tenang dan jujur.Mengaplikasi konsep Johari Window!

Penilaian Pensyarah Atas Talian

Perhatian kepada pelajar; sila isi borang penilaian pensyarah di Student Feedback Online (SuFO) di portal i-Learn! Maklumbalas semua pelajar adalah sangat penting bagi tujuan perkhidmatan saya. Cuma log masuk ke i-Learn dan pilih kursus yang diselia oleh saya (MGT 321, MGT 300, MGT 532 & ETR 300) kemudian jawablah dengan tenang dan jujur.Mengaplikasi konsep Johari Window!