Jul 14, 2010

Tarikh Penting - Akademik

JADUAL AKTIVITI PENGURUSAN AKADEMIK

SEMESTER JULAI – NOVEMBER 2010

(Dikemaskini: 14 Julai 2010)

Sila ambil perhatian --> SANGAT PENTING


2. KULIAH BAGI SEMUA PROGRAM KECUALI PROGRAM ASASI


BIL. TARIKH AKTIVITI Tempoh

1. Kuliah 5 Julai 2010 – 9 September 2010 10 minggu

2. Cuti Pertengahan Semester + Cuti Hari Raya 10 – 19 September 2010

(Hari Raya Puasa: 10 September 2010) 10 hari

3. Kuliah 29 September – 15 Oktober 2010 4 minggu

5. Minggu Ulangkaji 16 – 24 Oktober 2010 1 minggu

6. Peperiksaan Dalaman 25 Oktober – 14 November 2010 3 minggu

7. Peperiksaan Khas 21 – 23 Disember 2010 3 hari

9. Cuti Semester 15 November – 26 Disember 2010 6 minggu


AKTIVITI BERKENAAN PENDAFTARAN KURSUS, GUGUR TARAF DAN RAYUAN PEMBATALAN GUGUR TARAF

BIL. TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

1. 5 Julai 2010 Kuliah Bermula -

2. 5 Julai – 10 Ogos 2010 Skrin Pengecualian Kredit dibuka PSMB/ Fakulti/ UiTM Negeri/ Pusat/ Institut

3. 22 Jun – 25 Julai 2010 Pendaftaran / Gugur / Tambah Kursus PSMB

4. 25 Julai – 10 Ogos 2010 Validasi Pendaftaran Kursus PSMB

5. 29 Julai 2010 SMS Blast – Peringatan/ Amaran Gugur Taraf (GT)

“UiTM: You are listed as a potential GT (Gugur Taraf).

Visit i-Student Portal urgently.” PSMB/ BHEA

6. 5 Ogos 2010 Tarikh akhir pembayaran yuran pengajian Bendahari

7. 10 Ogos 2010 Tarikh akhir validasi pendaftaran kursus dan data pembayaran yuran dikemaskini dalam sistem Bendahari/ PSMB

8. 11 OGOS 2010 GUGUR TARAF PSMB

9. 11 Ogos 2010 SMS Blast - Pengumuman Gugur Taraf (GT)

“UiTM: Your status as UiTM student has been stripped.

For appeal, visit i-Student Portal immediately.” PSMB/ BHEA

12 Ogos 2010 Cetak-kendiri Slip Kelayakan Menduduki Peperiksaan bermula PSMB

10. 18 Ogos 2010 Tarikh Akhir Penerimaan Permohonan Rayuan Pembatalan Gugur Taraf (RPGT) secara Online PSMB

11. 19 Ogos 2010 Mesyuarat Rayuan Pembatalan Gugur Taraf HEA/Fakulti/UiTM Negeri/PSMB

12. 21 Ogos 2010 Keputusan Rayuan Pembatalan Gugur Taraf PSMB

13. 24 Ogos 2010 SMS Blast – Peringatan/ Amaran GT kali ke-2

“UiTM: You still have not paid full fees. Please settle all payments before 30/8/10 or risk GT.” PSMB/ BHEA

14. 30 Ogos 2010* Tarikh Akhir Bayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan RPGT dan yang dibenarkan lewat membayar yuran Bendahari/Fakulti

15. 3 September 2010* Gugur Taraf untuk pelajar yang masih belum membayar yuran tertunggak/ tertangguh (status yuran N, Y3 dan Y4) dan/atau belum mendaftar kursus setelah lulus RPGT PSMB/ Bendahari

Tarikh Penting - Akademik

JADUAL AKTIVITI PENGURUSAN AKADEMIK

SEMESTER JULAI – NOVEMBER 2010

(Dikemaskini: 14 Julai 2010)

Sila ambil perhatian --> SANGAT PENTING


2. KULIAH BAGI SEMUA PROGRAM KECUALI PROGRAM ASASI


BIL. TARIKH AKTIVITI Tempoh

1. Kuliah 5 Julai 2010 – 9 September 2010 10 minggu

2. Cuti Pertengahan Semester + Cuti Hari Raya 10 – 19 September 2010

(Hari Raya Puasa: 10 September 2010) 10 hari

3. Kuliah 29 September – 15 Oktober 2010 4 minggu

5. Minggu Ulangkaji 16 – 24 Oktober 2010 1 minggu

6. Peperiksaan Dalaman 25 Oktober – 14 November 2010 3 minggu

7. Peperiksaan Khas 21 – 23 Disember 2010 3 hari

9. Cuti Semester 15 November – 26 Disember 2010 6 minggu


AKTIVITI BERKENAAN PENDAFTARAN KURSUS, GUGUR TARAF DAN RAYUAN PEMBATALAN GUGUR TARAF

BIL. TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

1. 5 Julai 2010 Kuliah Bermula -

2. 5 Julai – 10 Ogos 2010 Skrin Pengecualian Kredit dibuka PSMB/ Fakulti/ UiTM Negeri/ Pusat/ Institut

3. 22 Jun – 25 Julai 2010 Pendaftaran / Gugur / Tambah Kursus PSMB

4. 25 Julai – 10 Ogos 2010 Validasi Pendaftaran Kursus PSMB

5. 29 Julai 2010 SMS Blast – Peringatan/ Amaran Gugur Taraf (GT)

“UiTM: You are listed as a potential GT (Gugur Taraf).

Visit i-Student Portal urgently.” PSMB/ BHEA

6. 5 Ogos 2010 Tarikh akhir pembayaran yuran pengajian Bendahari

7. 10 Ogos 2010 Tarikh akhir validasi pendaftaran kursus dan data pembayaran yuran dikemaskini dalam sistem Bendahari/ PSMB

8. 11 OGOS 2010 GUGUR TARAF PSMB

9. 11 Ogos 2010 SMS Blast - Pengumuman Gugur Taraf (GT)

“UiTM: Your status as UiTM student has been stripped.

For appeal, visit i-Student Portal immediately.” PSMB/ BHEA

12 Ogos 2010 Cetak-kendiri Slip Kelayakan Menduduki Peperiksaan bermula PSMB

10. 18 Ogos 2010 Tarikh Akhir Penerimaan Permohonan Rayuan Pembatalan Gugur Taraf (RPGT) secara Online PSMB

11. 19 Ogos 2010 Mesyuarat Rayuan Pembatalan Gugur Taraf HEA/Fakulti/UiTM Negeri/PSMB

12. 21 Ogos 2010 Keputusan Rayuan Pembatalan Gugur Taraf PSMB

13. 24 Ogos 2010 SMS Blast – Peringatan/ Amaran GT kali ke-2

“UiTM: You still have not paid full fees. Please settle all payments before 30/8/10 or risk GT.” PSMB/ BHEA

14. 30 Ogos 2010* Tarikh Akhir Bayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan RPGT dan yang dibenarkan lewat membayar yuran Bendahari/Fakulti

15. 3 September 2010* Gugur Taraf untuk pelajar yang masih belum membayar yuran tertunggak/ tertangguh (status yuran N, Y3 dan Y4) dan/atau belum mendaftar kursus setelah lulus RPGT PSMB/ Bendahari