Aug 18, 2011

Ujian 2 MGT 300

Perkara: Penempatan
Pelajar: Semua kumpulan BM111 bahagian 4 dan BM112 Bahagian 5
Tarikh: 10 September 2011
Jam: 2.30 pm (2 Jam)


PROGRAM GROUP NO OF STUDENT VENUE Invigilator
BM112 5A (20)
5B (24)
5C (23)
5D (20)
5G (25)
112 DK IBN HAZM Norulhuda Tajuddin
BM112 5F (17)
5P (23)
5M (11)
5N (17)
5K (26)
5H (21)
115 DK AT-TABARI Syaroza Mohamed

Maisarah Ishak
BM112 5E (19)
5I (25)
5O (13)
5L (26)
5J (29)
112 DK AL-FARABI Mohd Faizal Azrul Azwan Muhamed

Mohd Aidil Riduan Bin Awang Kader
BM111 4A (28)
4B (25)
4C (27)
80 DK 1 Musramaini Mustapha

Ujian 2 MGT 300

Perkara: Penempatan
Pelajar: Semua kumpulan BM111 bahagian 4 dan BM112 Bahagian 5
Tarikh: 10 September 2011
Jam: 2.30 pm (2 Jam)


PROGRAM GROUP NO OF STUDENT VENUE Invigilator
BM112 5A (20)
5B (24)
5C (23)
5D (20)
5G (25)
112 DK IBN HAZM Norulhuda Tajuddin
BM112 5F (17)
5P (23)
5M (11)
5N (17)
5K (26)
5H (21)
115 DK AT-TABARI Syaroza Mohamed

Maisarah Ishak
BM112 5E (19)
5I (25)
5O (13)
5L (26)
5J (29)
112 DK AL-FARABI Mohd Faizal Azrul Azwan Muhamed

Mohd Aidil Riduan Bin Awang Kader
BM111 4A (28)
4B (25)
4C (27)
80 DK 1 Musramaini Mustapha