Nov 23, 2011

ICEL 2011 - Berjaya

Perkara: International Conference on E-Learning (ICEL) 2011
Tempat: Institut Teknologi Bandung, Indonesia
Penganjur: Pusat i-Learn UiTM Shah Alam
Tarikh: 23 hingga 24 November 2011ICEL 2011 - Berjaya

Perkara: International Conference on E-Learning (ICEL) 2011
Tempat: Institut Teknologi Bandung, Indonesia
Penganjur: Pusat i-Learn UiTM Shah Alam
Tarikh: 23 hingga 24 November 2011