Nov 8, 2011

Ke Luar Pejabat

Tarikh: 11 hingga 16 November 2011
Lokasi: Kuala Lumpur
Perkara: Mesyuarat
Nota: Ganti kelas MGT 532 selama 4 jam

Ke Luar Pejabat

Tarikh: 11 hingga 16 November 2011
Lokasi: Kuala Lumpur
Perkara: Mesyuarat
Nota: Ganti kelas MGT 532 selama 4 jam