Jan 3, 2012

Program Suai Kenal Pelajar Bahagian 1 dan Ramah Mesra Bersama Penasihat Akademik

7hb Januari 2012
Bangunan Fast Track
2.30 hingga 5.30 pm
Kehadiran pelajar bahagian 1 adalah diWAJIBkan
BM111, BM112 dan BM118

Poster Program - Terima kasih kepada Zaid dan Nadia

Program Suai Kenal Pelajar Bahagian 1 dan Ramah Mesra Bersama Penasihat Akademik

7hb Januari 2012
Bangunan Fast Track
2.30 hingga 5.30 pm
Kehadiran pelajar bahagian 1 adalah diWAJIBkan
BM111, BM112 dan BM118

Poster Program - Terima kasih kepada Zaid dan Nadia