Jan 4, 2012

Tambahan OB 50%

Berikut adalah markah latihan mengikut bab dalam buku teks (soalan TRUE/FALSE dan ABCDE). Markah diberikan berdasarkan nama yang tertulis di atas kertas latihan tersebut. Jadi saya agak hairan juga ada beberapa orang yang tidak lengkap latihannya. Oleh itu, boleh datang jumpa saya kalau ada sebarang bantahan.

Sila klik untuk terus membaca...
No Pelajar
leadership / 63
chapter 4 / 138
chapter 11 / 69
chapter 1 / 121
total / 391
2010875534
32

47
91
170
2010440602
42

37
82
161
2010200994
35
75
41
74
225
2010884306
32
108
47
91
278
2010631666
42
96
43
81
262
2010839782
42
96
43
81
262
2010864998
42
77
37
82
238
2010810266
42
96
43
81
262
2010603294
51
106
48
90
295
2010248626
42
77
37
82
238
2010289406
51
106
48
90
295
2010446278
35
75
41
74
225
2010634502
51
106
48
90
295
2010835002
35
75
41
74
225
2010427584
42
96
43
81
262
2010230534
42
77
37
82
238
2010406444
32
108
47
91
278
2010464868
35
75
41
74
225
2010295592
51
106
48
90
295
2010296588
35
75
41
74
225
2010467862
32
108
47
91
278
2010895308
51
106
48
90
295
2010242858
42
96
43
81
262
2008405148
41
75
33

149
2008405142
41
77
33

151
2010295478
42
77
37
82
238
2010235484
32
108
47
91
278Markah ini saya akan masukkan pada peperiksaan akhir setelah melihat prestasi anda secara keseluruhanya. Saya rasa semua orang layak untuk LULUS kertas ini, tapi oleh kerana Peperiksaan Akhir adalah masih samar maka semuanya bergantung bagaimana anda menjawab FINAL.

SELAMAT BERJAYA!

Tambahan OB 50%

Berikut adalah markah latihan mengikut bab dalam buku teks (soalan TRUE/FALSE dan ABCDE). Markah diberikan berdasarkan nama yang tertulis di atas kertas latihan tersebut. Jadi saya agak hairan juga ada beberapa orang yang tidak lengkap latihannya. Oleh itu, boleh datang jumpa saya kalau ada sebarang bantahan.

Sila klik untuk terus membaca...
No Pelajar
leadership / 63
chapter 4 / 138
chapter 11 / 69
chapter 1 / 121
total / 391
2010875534
32

47
91
170
2010440602
42

37
82
161
2010200994
35
75
41
74
225
2010884306
32
108
47
91
278
2010631666
42
96
43
81
262
2010839782
42
96
43
81
262
2010864998
42
77
37
82
238
2010810266
42
96
43
81
262
2010603294
51
106
48
90
295
2010248626
42
77
37
82
238
2010289406
51
106
48
90
295
2010446278
35
75
41
74
225
2010634502
51
106
48
90
295
2010835002
35
75
41
74
225
2010427584
42
96
43
81
262
2010230534
42
77
37
82
238
2010406444
32
108
47
91
278
2010464868
35
75
41
74
225
2010295592
51
106
48
90
295
2010296588
35
75
41
74
225
2010467862
32
108
47
91
278
2010895308
51
106
48
90
295
2010242858
42
96
43
81
262
2008405148
41
75
33

149
2008405142
41
77
33

151
2010295478
42
77
37
82
238
2010235484
32
108
47
91
278Markah ini saya akan masukkan pada peperiksaan akhir setelah melihat prestasi anda secara keseluruhanya. Saya rasa semua orang layak untuk LULUS kertas ini, tapi oleh kerana Peperiksaan Akhir adalah masih samar maka semuanya bergantung bagaimana anda menjawab FINAL.

SELAMAT BERJAYA!