May 14, 2013

SME Training

SME - bukan Bank SME sebaliknya adalah singkatan kepada Subject Matter Expert. Satu latihan yang diberikan kepada para pensyarah untuk menbangunkan bahan nota kuliah dalam bentuk animasi. Namun pada hari ini para pensyarah diajar untuk menyediakan papan cerita (story board) sahaja. Untuk mereka bentuk sendiri animasi bahan pengajaran para pensyarah perlulah kemahiran IT yang lain pula. Ok itu bermakna saya perlukan lebih latihan.

Perkara: Latihan SME
Anjuran: Ilqam dan Ilearn UiTM
Tarikh: 14 dan 15 Mei 2013
Masa: Pagi hingga petang
Nota: Selamat belajar

SME Training

SME - bukan Bank SME sebaliknya adalah singkatan kepada Subject Matter Expert. Satu latihan yang diberikan kepada para pensyarah untuk menbangunkan bahan nota kuliah dalam bentuk animasi. Namun pada hari ini para pensyarah diajar untuk menyediakan papan cerita (story board) sahaja. Untuk mereka bentuk sendiri animasi bahan pengajaran para pensyarah perlulah kemahiran IT yang lain pula. Ok itu bermakna saya perlukan lebih latihan.

Perkara: Latihan SME
Anjuran: Ilqam dan Ilearn UiTM
Tarikh: 14 dan 15 Mei 2013
Masa: Pagi hingga petang
Nota: Selamat belajar