May 15, 2013

Training - Blended Learning + Taklimat RMI

Perkara: Blended Learning
Tarikh: 16 MEI 2013 (Selamat Hari Guru)
Tempat: Makmal Al-Rayyan, IST UiTM Pahang
Masa: Dari pagi hingga petang
Nota: Selamat belajar


Perkara: Taklimat RMI
Tarikh: 15 MEI 2013 (Selamat Hari Guru)
Tempat: Dewan Ibn Hazm, IST UiTM Pahang
Masa: 12.45 p.m. hingga 1.00 p.m.
Nota: Dr Gy, Dr Nidzam dan Dr EmilyTraining - Blended Learning + Taklimat RMI

Perkara: Blended Learning
Tarikh: 16 MEI 2013 (Selamat Hari Guru)
Tempat: Makmal Al-Rayyan, IST UiTM Pahang
Masa: Dari pagi hingga petang
Nota: Selamat belajar


Perkara: Taklimat RMI
Tarikh: 15 MEI 2013 (Selamat Hari Guru)
Tempat: Dewan Ibn Hazm, IST UiTM Pahang
Masa: 12.45 p.m. hingga 1.00 p.m.
Nota: Dr Gy, Dr Nidzam dan Dr Emily