Jan 14, 2010

Aktiviti Kelas: Sesuai atau Tidak?? Bhgn. 1

Hari ini saya menangani pelajar ijazah sekali lagi. Memandangkan mereka pelajar ijazah saya memerlukan persediaan yang lebih rapi untuk memastikan input yang diberikan adalah betul dan pelbagai. Ianya sesuatu yang dapati sangat mencabar, ia mencabar kemahiran saya berkomunikasi samada secara lisan mahupun bukan lisan, memberi arahan, menarik perhatian, penyampaian yang jelas dan sebagainya. Sebelum masuk ke kelas mereka, saya terpaksa berfikir dengan kritikal untuk mempelbagaikan aktiviti supaya pelajar tidak merasa bosan dan tertekan.

Aktiviti yang telah dijalankan adalah penilaian kendiri berkaitan dengan Big5 Dimension Personality; neuroticism, agreebleness, conscientiousness, opennes to experience dan extroversion. Selepas itu, pelajar diminta melukis wajah rakan mereka, sebagai potret untuk diabadikan dalam tugasan individu. Pelbagai gelagat yang dapat dilihat dan terdengar hilai tawa yang menyenangkan. Jika sebelum ini mereka tidak pernah merenung wajah rakan mereka hari saya berikan mereka peluang itu. Dan sudah tentu, pelajar sudah lama tidak melukis!

Seterusnya, pencarian di Google dan pencambahan idea akan diteruskan untuk mempelbagai cara penyampaian di dalam kelas. Artikel selanjutnya akan menceritakan tentang aktiviti-aktiviti kelas yang bakal dijalankan.

Aktiviti Kelas: Sesuai atau Tidak?? Bhgn. 1

Hari ini saya menangani pelajar ijazah sekali lagi. Memandangkan mereka pelajar ijazah saya memerlukan persediaan yang lebih rapi untuk memastikan input yang diberikan adalah betul dan pelbagai. Ianya sesuatu yang dapati sangat mencabar, ia mencabar kemahiran saya berkomunikasi samada secara lisan mahupun bukan lisan, memberi arahan, menarik perhatian, penyampaian yang jelas dan sebagainya. Sebelum masuk ke kelas mereka, saya terpaksa berfikir dengan kritikal untuk mempelbagaikan aktiviti supaya pelajar tidak merasa bosan dan tertekan.

Aktiviti yang telah dijalankan adalah penilaian kendiri berkaitan dengan Big5 Dimension Personality; neuroticism, agreebleness, conscientiousness, opennes to experience dan extroversion. Selepas itu, pelajar diminta melukis wajah rakan mereka, sebagai potret untuk diabadikan dalam tugasan individu. Pelbagai gelagat yang dapat dilihat dan terdengar hilai tawa yang menyenangkan. Jika sebelum ini mereka tidak pernah merenung wajah rakan mereka hari saya berikan mereka peluang itu. Dan sudah tentu, pelajar sudah lama tidak melukis!

Seterusnya, pencarian di Google dan pencambahan idea akan diteruskan untuk mempelbagai cara penyampaian di dalam kelas. Artikel selanjutnya akan menceritakan tentang aktiviti-aktiviti kelas yang bakal dijalankan.