Jan 11, 2010

Reflective Teaching Journal - part 1


roti canai = refleksi


Hari ini adalah pertemuan kedua bagi kelas OB untuk pelajar ijazah. Topik yang dibincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan Personaliti - antaranya; Big 5: neuroticism, extroversion, conscientiousness, openess to experience and agreableness.

Mengaplikasi Refletive Teaching
1. penerangan kepada pelajar terlalu laju, ada sesetengah didapati faham seperti Baha. tetapi pelajar lain seperti termanggu-manggu.
2. jumlah paparan PPT sebanyak 20 keatas boleh dihabiskan dalam masa 1 jam.
3. pelajar tidak menanyakan soalan.
4. soalan yang dikemukan kepada pelajar tidak dijawab dengan baik oleh pelajar.
5. pendekatan kelas hanya menggunakan kaedah syarahan.

Hari ini kelas habis pada jam 9.05 pagi, saya mengambil keputusan untuk ke perpustakaan mencari bahan untuk mempelbagaikan bahan pengajaran. Maka untuk pertemuan seterusnya insyaallah inventori personaliti akan diagihkan kepada pelajar. Saya perlu mencari penyelesaian untuk mengatasi kemelut ini dengan segera.
KREATIF....

Reflective Teaching Journal - part 1


roti canai = refleksi


Hari ini adalah pertemuan kedua bagi kelas OB untuk pelajar ijazah. Topik yang dibincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan Personaliti - antaranya; Big 5: neuroticism, extroversion, conscientiousness, openess to experience and agreableness.

Mengaplikasi Refletive Teaching
1. penerangan kepada pelajar terlalu laju, ada sesetengah didapati faham seperti Baha. tetapi pelajar lain seperti termanggu-manggu.
2. jumlah paparan PPT sebanyak 20 keatas boleh dihabiskan dalam masa 1 jam.
3. pelajar tidak menanyakan soalan.
4. soalan yang dikemukan kepada pelajar tidak dijawab dengan baik oleh pelajar.
5. pendekatan kelas hanya menggunakan kaedah syarahan.

Hari ini kelas habis pada jam 9.05 pagi, saya mengambil keputusan untuk ke perpustakaan mencari bahan untuk mempelbagaikan bahan pengajaran. Maka untuk pertemuan seterusnya insyaallah inventori personaliti akan diagihkan kepada pelajar. Saya perlu mencari penyelesaian untuk mengatasi kemelut ini dengan segera.
KREATIF....