Jun 9, 2011

Dua Minggu Telah Berlalu

Sudah hampir tamat minggu ke 2 dalam bulan Jun. Namun, saya masih belum sempat membuat aktiviti bagi matlamat bulan ini.

Matlamat bulan JUN. Mesti SIAP!
1. Abstrak KONAKA - berakhir pada 30 Jun 2011.
2. Kertas kerja "Niat Keusahawanan" - soal selidik, kajian perpustakaan, dan menulis artikel.
3. Kertas kerja "Blog dalam Pendidikan" - pengukuran dan soal selidik.


Aktivti kelas
1. Minggu ke 4 - pembentangan individu MGT 028.

Dua Minggu Telah Berlalu

Sudah hampir tamat minggu ke 2 dalam bulan Jun. Namun, saya masih belum sempat membuat aktiviti bagi matlamat bulan ini.

Matlamat bulan JUN. Mesti SIAP!
1. Abstrak KONAKA - berakhir pada 30 Jun 2011.
2. Kertas kerja "Niat Keusahawanan" - soal selidik, kajian perpustakaan, dan menulis artikel.
3. Kertas kerja "Blog dalam Pendidikan" - pengukuran dan soal selidik.


Aktivti kelas
1. Minggu ke 4 - pembentangan individu MGT 028.