Jun 14, 2011

Kuasa Pembeli LAWAN Kuasa Pengeluar

Jualan manual IT – kuasa pembeli adalah RENDAH manakala kuasa pengeluar adalah TINGGI.

Kuasa pembeli menjadi rendah apabila ada sedikit sahaja pilihan berada di pasaran. Namun, kuasa pembeli akan menjadi tinggi apabila terdapat banyak pilihan di pasaran.

Kuasa pengeluar menjadi tinggi apabila terdapat sikit pilihan yang boleh dibuat oleh pembeli. Namun, kuasa pengeluar akan menjadi rendah apabila ada banyak pilihan yang dimiliki oleh pembeli.

Model yang paling popular digunakan untuk menganalisis persekitaran sesuatu industri adalah Michael Porter 5 Forces Model.

Kuasa Pembeli LAWAN Kuasa Pengeluar

Jualan manual IT – kuasa pembeli adalah RENDAH manakala kuasa pengeluar adalah TINGGI.

Kuasa pembeli menjadi rendah apabila ada sedikit sahaja pilihan berada di pasaran. Namun, kuasa pembeli akan menjadi tinggi apabila terdapat banyak pilihan di pasaran.

Kuasa pengeluar menjadi tinggi apabila terdapat sikit pilihan yang boleh dibuat oleh pembeli. Namun, kuasa pengeluar akan menjadi rendah apabila ada banyak pilihan yang dimiliki oleh pembeli.

Model yang paling popular digunakan untuk menganalisis persekitaran sesuatu industri adalah Michael Porter 5 Forces Model.