Jun 6, 2011

Kelas Pertama

Kelas pertama minggu pertama biasanya memang ramai yang tidak hadir ke kelas. Kadang-kadang terfikir juga nampak seperti kita pula yang mendaftar semester baru ini. Mengapa pelajar tidak suka datang ke kelas di awal minggu? Namun, kuliah telah berlangsung. Jika pelajar tidak hadir untuk kuliah pertama, maka merekalah yang kerugian.

Kelas Pertama

Kelas pertama minggu pertama biasanya memang ramai yang tidak hadir ke kelas. Kadang-kadang terfikir juga nampak seperti kita pula yang mendaftar semester baru ini. Mengapa pelajar tidak suka datang ke kelas di awal minggu? Namun, kuliah telah berlangsung. Jika pelajar tidak hadir untuk kuliah pertama, maka merekalah yang kerugian.