Dec 22, 2011

40% - MGT 532 OM221 3A

Hanya 40%, 10% lagi saya akan sediakan secepat mungkin. Jika terdapat sebarang kemusykilan berkenaan dengan markah sila jumpa dengan saya secepat mungki. Pada Ujian 1 saya ada membuat pembetulan markah, tapi saya telah terhilangkan kertas comel itu. Jadi kepada yang berkenaan sila beritahu saya markah Ujian 1 yang sebenar.
Nizam, Hadi, Roshaliza dan Rafidah nanti datang jumpa saya berkenaan dengan markah penilaian berterusan ini.


Terima kasih dan Selamat Ulangkaji.
No Pelajar
TEST 1 /50
TEST 1 10%
quiz 1
quiz (5%)
role play  15%
TEST 2 /50
TEST 1 10%
case study 10%
TOTAL
2010875534
37.5
7.5
12
3
11.25
40
8

29.75
2010440602
3
0.6
7
1.75
11.25
11.5
2.3

15.9
2010200994
32.5
6.5
11
2.75
12.15
26.5
5.3

26.7
2010884306
34
6.8
10
2.5
11.25
40
8

28.55
2010631666
15
3
10
2.5
12
11.5
2.3

19.8
2010839782
36.5
7.3
12
3
12
29.5
5.9

28.2
2010864998
30.5
6.1
9
2.25
11.25
37
7.4

27
2010810266
18
3.6
7
1.75
12
31.5
6.3

23.65
2010603294
40.5
8.1
7
1.75
12.15
32.5
6.5

28.5
2010248626
11
2.2
11
2.75
11.25
23.5
4.7

20.9
2010289406
38.5
7.7
8
2
12.15
30
6

27.85
2010446278
18.5
3.7
11
2.75
12.15
25.5
5.1

23.7
2010634502
46
9.2
13
3.25
12.15
37.5
7.5

32.1
2010835002
19.5
3.9
8
2
12.15
31
6.2

24.25
2010427584
35
7
10
2.5
12
27
5.4

26.9
2010230534
27.5
5.5
15
3.75
11.25
32.5
6.5

27
2010406444
32.5
6.5
9
2.25
11.25
32.5
6.5

26.5
2010464868
18.5
3.7
11
2.75
12.15
27
5.4

24
2010295592
31
6.2
8
2
12.15
26
5.2

25.55
2010296588
29.5
5.9
6
1.5
12.15
38
7.6

27.15
2010467862
32
6.4
10
2.5
11.25
32
6.4

26.55
2010895308
44.5
8.9
14
3.5
12.15
33.5
6.7

31.25
2010242858
22
4.4
7
1.75
12
19
3.8

21.95
2008405148
25
5
10
2.5

24
4.8

12.3
2008405142
25.5
5.1
11
2.75

23.5
4.7

12.55
2010295478
30
6
13
3.25
11.25
38.5
7.7

28.2
2010235484
41
8.2
10
2.5
11.25
41
8.2

30.15

40% - MGT 532 OM221 3A

Hanya 40%, 10% lagi saya akan sediakan secepat mungkin. Jika terdapat sebarang kemusykilan berkenaan dengan markah sila jumpa dengan saya secepat mungki. Pada Ujian 1 saya ada membuat pembetulan markah, tapi saya telah terhilangkan kertas comel itu. Jadi kepada yang berkenaan sila beritahu saya markah Ujian 1 yang sebenar.
Nizam, Hadi, Roshaliza dan Rafidah nanti datang jumpa saya berkenaan dengan markah penilaian berterusan ini.


Terima kasih dan Selamat Ulangkaji.
No Pelajar
TEST 1 /50
TEST 1 10%
quiz 1
quiz (5%)
role play  15%
TEST 2 /50
TEST 1 10%
case study 10%
TOTAL
2010875534
37.5
7.5
12
3
11.25
40
8

29.75
2010440602
3
0.6
7
1.75
11.25
11.5
2.3

15.9
2010200994
32.5
6.5
11
2.75
12.15
26.5
5.3

26.7
2010884306
34
6.8
10
2.5
11.25
40
8

28.55
2010631666
15
3
10
2.5
12
11.5
2.3

19.8
2010839782
36.5
7.3
12
3
12
29.5
5.9

28.2
2010864998
30.5
6.1
9
2.25
11.25
37
7.4

27
2010810266
18
3.6
7
1.75
12
31.5
6.3

23.65
2010603294
40.5
8.1
7
1.75
12.15
32.5
6.5

28.5
2010248626
11
2.2
11
2.75
11.25
23.5
4.7

20.9
2010289406
38.5
7.7
8
2
12.15
30
6

27.85
2010446278
18.5
3.7
11
2.75
12.15
25.5
5.1

23.7
2010634502
46
9.2
13
3.25
12.15
37.5
7.5

32.1
2010835002
19.5
3.9
8
2
12.15
31
6.2

24.25
2010427584
35
7
10
2.5
12
27
5.4

26.9
2010230534
27.5
5.5
15
3.75
11.25
32.5
6.5

27
2010406444
32.5
6.5
9
2.25
11.25
32.5
6.5

26.5
2010464868
18.5
3.7
11
2.75
12.15
27
5.4

24
2010295592
31
6.2
8
2
12.15
26
5.2

25.55
2010296588
29.5
5.9
6
1.5
12.15
38
7.6

27.15
2010467862
32
6.4
10
2.5
11.25
32
6.4

26.55
2010895308
44.5
8.9
14
3.5
12.15
33.5
6.7

31.25
2010242858
22
4.4
7
1.75
12
19
3.8

21.95
2008405148
25
5
10
2.5

24
4.8

12.3
2008405142
25.5
5.1
11
2.75

23.5
4.7

12.55
2010295478
30
6
13
3.25
11.25
38.5
7.7

28.2
2010235484
41
8.2
10
2.5
11.25
41
8.2

30.15