Dec 7, 2011

UJIAN MGT 300 - PENEMPATAN PELAJAR

Perkara: Ujian 1 MGT 300 (common test)
Tarikh: 14 Januari 2012
Masa: 9.00 - 11.00 pagi
Lokasi: DK Ibn Hazm dan DK Ibn Tabari
Bab: 1 - 6
GROUP
STUDENT NO,
VENUE
INVIGILATOR
BM1125B (20)
BM1114A (29)
BM 1114B (27)
BM1114G (30)
106
DK IBN HAZM
NORULHUDA TAJUDDIN
BM1125A (16)
BM1114D (25)
BM1114C (25)
BM1114E (25)
BM1114F (19)
110
DK AT TABARI
MUSRAMAINI MUSTAPHA

MOHD AIDIL RIDUAN AWANG KADER

UJIAN MGT 300 - PENEMPATAN PELAJAR

Perkara: Ujian 1 MGT 300 (common test)
Tarikh: 14 Januari 2012
Masa: 9.00 - 11.00 pagi
Lokasi: DK Ibn Hazm dan DK Ibn Tabari
Bab: 1 - 6
GROUP
STUDENT NO,
VENUE
INVIGILATOR
BM1125B (20)
BM1114A (29)
BM 1114B (27)
BM1114G (30)
106
DK IBN HAZM
NORULHUDA TAJUDDIN
BM1125A (16)
BM1114D (25)
BM1114C (25)
BM1114E (25)
BM1114F (19)
110
DK AT TABARI
MUSRAMAINI MUSTAPHA

MOHD AIDIL RIDUAN AWANG KADER