Dec 6, 2011

Pembentangan Selesai

Tarikh: 6 & 7 Disember 2011
Lokasi: DK Ibn Hazm
Program: KONAKA 2011

Alhamdulillah, akhirnya pembentangan telahpun selesai. Walaupun masa yang diperuntukkan selama 20 minit saya hanya menggunakan dalam tempoh 10 minit sahaja. Tidak dapat dipastikan samada para pendengar memahami atau tidak topik saya. Walaubagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada para pelajar terutamanya pelajar MGT300 BM11125O, BM1114A/ 4B dan 4C kerana sudi menjadi responden kajian.


Students' Acceptance of Blog Usage: Exploring the Extended TAM


Ucapan Penutup KONAKA 2011 oleh Dato' Rektor


Penulis bersama Azniza Ahmad Zaini


Muka belakang buku prosiding KONAKA 2011


Niat Menceburi Bidang Keusahawanan dikalangan Pelajar Jurusan Perniagaan dan Bukan Perniagaan


Pembentangan Selesai

Tarikh: 6 & 7 Disember 2011
Lokasi: DK Ibn Hazm
Program: KONAKA 2011

Alhamdulillah, akhirnya pembentangan telahpun selesai. Walaupun masa yang diperuntukkan selama 20 minit saya hanya menggunakan dalam tempoh 10 minit sahaja. Tidak dapat dipastikan samada para pendengar memahami atau tidak topik saya. Walaubagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada para pelajar terutamanya pelajar MGT300 BM11125O, BM1114A/ 4B dan 4C kerana sudi menjadi responden kajian.


Students' Acceptance of Blog Usage: Exploring the Extended TAM


Ucapan Penutup KONAKA 2011 oleh Dato' Rektor


Penulis bersama Azniza Ahmad Zaini


Muka belakang buku prosiding KONAKA 2011


Niat Menceburi Bidang Keusahawanan dikalangan Pelajar Jurusan Perniagaan dan Bukan Perniagaan