Jun 10, 2012

Semester Baru Jun hingga November 2012


Semester baru bermula lagi.

Subjek semester ini;
1. Mgt 300
2. Mgt 315

Jam mengajar 18 jam

Semester Baru Jun hingga November 2012


Semester baru bermula lagi.

Subjek semester ini;
1. Mgt 300
2. Mgt 315

Jam mengajar 18 jam