Jun 20, 2012

Agihan Fail OBE Pelajar Bahagian 5


Perhatian kepada;
Kumpulan BM111 5A, BM1115B dan BM1115F

Fail portfolio pelajar (OBE) akan diagihkan kepada para pelajar Bahagian 5. Rujuk butiran lengkap pengambilan fail tersebut:

Tempat: Pejabat Am HEA
Hari: Rabu
Tarikh: 27 Jun 2012
Masa: 8:30 am - 1pm dan 2:30pm - 4:45pm

Nota penting:
1) Mohon maklumkan kepada ketua kelas supaya membawa senarai nama kumpulan masing-masing semasa mengambil fail tersebut.
2) Ketua kelas perlu meminta bantuan beberapa orang rakan mereka dalam 6-7 orang untuk membawa fail-fail tersebut dan diagihkan kepada rakan-rakan sekelas mereka.


Tolong ambil fail ini sekian terima kasih.

Agihan Fail OBE Pelajar Bahagian 5


Perhatian kepada;
Kumpulan BM111 5A, BM1115B dan BM1115F

Fail portfolio pelajar (OBE) akan diagihkan kepada para pelajar Bahagian 5. Rujuk butiran lengkap pengambilan fail tersebut:

Tempat: Pejabat Am HEA
Hari: Rabu
Tarikh: 27 Jun 2012
Masa: 8:30 am - 1pm dan 2:30pm - 4:45pm

Nota penting:
1) Mohon maklumkan kepada ketua kelas supaya membawa senarai nama kumpulan masing-masing semasa mengambil fail tersebut.
2) Ketua kelas perlu meminta bantuan beberapa orang rakan mereka dalam 6-7 orang untuk membawa fail-fail tersebut dan diagihkan kepada rakan-rakan sekelas mereka.


Tolong ambil fail ini sekian terima kasih.